Pertandingan Doodle Pengakap Sempena Hari pengakap Malaysia 2021

Photo of author

By cubscouts.my

Pertandingan Doodle Pengakap ini terbuka kepada semua ahli pengakap yang berdaftar dengan Persekutuan Pengakap Malaysia. Penganjuran pertandingan ini adalah bersempena Sambutan Hari Pengakap Malaysia yang akan disambut pada 1 September setiap tahun.

Tempoh pertandingan adalah dari 1 September 2021 hingga 25 September 2021. Peryertaan dibuka kepada:

 • Pengakap Kanak-Kanak (Sekolah Rendah)
 • Pengakap Muda (Sekolah Menengah – Tingkatan 1-3)
 • Pengakap Remaja (Sekolah Menengah – Tingkatan 4-5)
 • Pengakap Kelana & Pemimpin (18 Tahun Keatas)

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

 1. Setiap penyertaan mestilah menepati tema yang diberikan iaitu “KEPENGAKAPAN“.
 2. Setiap peserta hanya dibenarkan untuk menghantar satu penyertaan sahaja.
 3. Peserta perlu menghasilkan poster doodle yang asli (original) menggunakan kertas bersaiz A4 yang berukuran 21cm x 29.7cm sama ada dilukis dengan tangan (hand-drawn) ATAU menggunakan perisian komputer seperti aplikasi Photoshop, Illustrator, Filter dan sebagainya yang memenuhi sekurangkurangnya 80% daripada kertas/ruang tersebut.
 4. Bagi yang melukis menggunakan tangan, sila scan atau ambil gambar doodle anda. Pastikan ia jelas dan hantar di Google Form yang disediakan. Boleh hantar dalam bentuk gambar (JPEG) atau dokumen (PDF).
 5. Karya yang diciplak adalah tidak dibenarkan. Sekiranya didapati hasil karya yang dihantar bukan karya asli, maka penyertaan akan dibatalkan serta-merta.
 6. Penyertaan juga akan terbatal jika peserta menonjolkan unsur-unsur negatif, lucah, tidak senonoh, sensitiviti perkauman, kebudayaan, keagamaan, politik dan pemimpin, serta menyalahi undang-undang yang dikuatkuasakan di Malaysia.
 7. Hasil karya yang paling kreatif, menepati tema dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan akan dipilih. Penilaian dan penghakiman terhadap hasil karya doodle adalah lebih tertumpu pada tema, kekemasan, daya kreativiti, kandungan/maklumat dan idea.
 8. Hasil karya yang dihantar akan menjadi hak milik Persekutuan Pengakap Malaysia.
 9. Keputusan pertandingan adalah MUKTAMAD. Sebarang perbincangan, rayuan atau surat-menyurat tidak akan dilayan.
 10. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta memberikan maklumat yang tidak tepat.
Pertandingan Doodle Pengakap

1 thought on “Pertandingan Doodle Pengakap Sempena Hari pengakap Malaysia 2021”

Leave a Comment

× How can I help you?