Pencalonan Penerima Rambu Biru PPM WP Kuala Lumpur

Photo of author

By cubscouts.my

Kali ini dikongsikan pula panduan pencalonan penerima Rambu Biru pengakap kanak-kanak (PKK) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Rambu Biru atau Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri ini diberikan kepada semua ahli yang telah melengkapkan kesemua 11 lencana dan mempunyai sahsiah terpuji sebagai seorang ahli pengakap.

Pencalonan hanya boleh dibuat oleh pemimpin kumpulan melalui pelaksanaan aktiviti lencana dan saluran yang telah diperincikan dalam buku skim Lencana Pengakap Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Persekutuan Pengakap Malaysia.

Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri 2021

Setiap ahli yang dicalonkan wajib memiliki 11 lencana pengakap kanak-kanak yang diperoleh melalui aktiviti lencana di peringkat kumpulan, daerah, negeri mahupun kebangsaan.

Tugasan Akhir Pengakap Kanak-Kanak

Penghantaran Borang Pencalonan

Pemimpin kumpulan boleh memajukan borang pencalonan yang telah lengkap kepada Penolong Pesuruhjaya Daerah masing-masing untuk tujuan semakan dan pengesahan Pesuruhjaya Daerah. Setelah borang di hantar, proses menunggu (sekiranya diluluskan) untuk mendapatkan sijil Anugerah Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri adalah selama 2 bulan daripada tarikh penghantaran.

Leave a Comment

× How can I help you?